xTgem.vn Game Tổng Hợp Tải game Tiểu Hoàng Đế Việt Hóa

Tải game Tiểu Hoàng Đế Việt Hóa

Tải game Tiểu Hoàng Đế Việt Hóa

Tên : Tải game Tiểu Hoàng Đế Việt Hóa


Chuyên mục : Game Tổng Hợp


Tải về máy: Java

Tên Game: Tiểu Hoàng Đế
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: JAVA Cung Cấp Bởi: Fifthmedia Corp

Giới thiệu:
Game Tiểu Hoàng Đế lấy bối cảnh vào thời thượng cổ câu chuyện xảy ra bắt đầu từ khúc mắc giữa tiểu hoàng đế và viêm đế do viêm đế muốn mở rộng bờ cõi ông một mực muốn tay… Tiểu hoàng đế vì vậy không còn cách nào khác là phải tham chiến, sau rất nhiều trận đánh đổ máu… Câu truyện sẽ ra sao bạn hãy chơi game và cảm nhận …
Tải game Tiểu Hoàng Đế Việt Hóa

Tải game Tiểu Hoàng Đế Việt Hóa

Tải game Tiểu Hoàng Đế Việt Hóa

Tải về máy: Java

Leave a Reply

Your email address will not be published.